Bağımsız Denetim Hizmetimiz

 

1983 yılından beri, Tatar & Co. Uluslararası Denetim Standartları (UDS) ilkelerine uygun olarak yüzlerce bağımsız denetimi gerçekleştirmiş ve hazırladığı bağımsız denetim raporları, dünyada birçok finans kuruluşları, yatırımcılar ve KKTC Merkez Bankası gibi kamu gözetim kurumlarınca değerlendirilmiştir.
Bağımsız denetim hizmetlerimiz üç gruba ayrılmaktadır:

 

Genel amaçlı finansal tabloların UDS’na uygun bağımsız denetimi;

 

–  KKTC Merkez Bankası Tebliğlerine uygun olarak gerçekleştirilen denetimler;

 

–  Özel Amaçlı Bağımsız denetim Raporları;

 

–  Uygunluk Denetim Raporları (Agreed Upon Procedures Reports)

 

Yukarıda bahsedilen denetimlerin tümü UFAC (International Federation of Accountants)’ın yayımladığı Etik İlkelere (Code of Ethics for Professional Accountants) uygun olarak yapılmaktadır.