Kurumsal Finans

 

Kurumsal Finans

 

  • Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünmeleri
  • Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma
  • Halka açılma