Mali Danışmanlık

 

Mali Danışmanlık

 

  • Kurumsal vergi danışmanlığı
  • Bireysel vergi danışmanlığı
  • Vergisel teşvikler, istisna ve    muafiyetler
  • Serbest bölgeler
  • Vergi anlaşmaları
  • Uluslararası vergi
  • Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi
  • Şirketleri ilgilendiren mali konular
  • Revizyon ve due diligence